06 september 2006

90 mill?

Jeg må le. Svindle til seg 90 mill.? Så lett som bare det? Gi meg en jobb i kommunen, nå!

Ingen kommentarer: